Μαραθόκαμπος

marathokampos map

Ο Δήμος Μαραθοκάμπου βρίσκεται στην Ν.Δ. Σάμο, έχει έκταση 87.250 στρέμματα και πληθυσμό 2.859 κατοίκους με την απογραφή του έτους 1991.Έδρα του Δήμου είναι ο Μαραθόκαμπος με πληθυσμό 1892 κατοίκους. Ο Δήμος προήλθε από την συνένωση της πρώην κοινότητας Μαραθοκάμπου και των πρώην Κοινοτήτων Κουμαιίκων, Καλλιθέας, Σκουραιίκων, και Νεοχωρίου.